En Sr

Dušan Savković

Master slikarstva
Konzervator i restaurator
Član ULUS-a i SULUV-a
10 samostalnih i preko
50 kolektivnih izložbi

Umetnička biografija